Utveckling

Utveckling av nyturer, berg och boulderområden

Utvecklingen av nya berg, leder och boulderområden innebär ett stort ansvar. Markägaren ska ge sitt tillstånd och närboende bör tillfrågas. Djur- och naturskydd måste respekteras.

Kontakta Bohusläns klätterklubbs access- och vid behov bultkommitté vid utvecklingen av nya berg, leder eller boulderområden. Klubben har idag ett väl fungerande samarbete med Länsstyrelsen och sköter sedan många år ett bergsfaddersystem där kontakt med markägare och närboende etableras.

Det är också viktigt att ta hänsyn till de naturligt säkrade spricklinjerna. Utgångspunkten är att deras karaktär och potential ska styra utvecklingen av berg och leder i Bohuslän. Det är dessa linjer som gör den bohuslänska klättringen så unik.

Läs våra riktlinjer här: BKK’s bult- och bergsutvecklingspolicy

Climbing in Bohuslan by Klattertorpet