KLÄTTERTORPET

KURSUTBUD

Klättertorpet erbjuder kurser i de flesta discipliner inom klättring. Vi är säkra på att du kan hitta en kurs som passar just dig, oavsett om du är nybörjare eller om du har klättrat i flera år. Alla kurser hålls av auktoriserad instruktör och följer Svenska klätterförbundets normer. Klicka på respektive kurs för att läsa mer.

Priser

Alla kurser är två dagar långa och oavsett vilken kurs du väljer så är priset detsamma. 2700 kr/person

Grundkurs

Grundkurs är ett naturligt förstasteg för att lära sig klättra utomhus. Stor del av kursen kommer ägnas åt att lägga egenplacerade säkringar och bygge av topprepsankare. Du kommer också lära dig hur man firar ner för klippan. Efter kursens slut kommer du vara redo att på ett säkert och tryggt sätt ge dig ut för att klättra topprep.

 

Tidsåtgång

2 dagar 

 

Förkunskapskrav

Inga förkunskapskrav. 

 

Utrustning

 All utrustning finns att låna. 

 

Pris

2700 kr/person

 

 

Kursmoment

 • Klättring och säkring på topprep 
 • Genomgång av klätterutrustning 
 • Lägga egenplacerade säkringar 
 • Bygge av topprepsankare 
 • Firning / Rappelering 
 • Gradering, Access och etik inom klättring
 • Möjlighet till grönt kort 

Fortsättningskurs

Fortsättningskursen är för dig som gått grundkursen och vill utvecklas som klättrare. Det naturliga steget efter topprepsklättring är ledklättring och det är precis de du lär dig på en fortsättningskurs. När man ledklättrar så handlar det inte längre bara om själva klättringen utan här sätts den mentala biten på prov. På vår fortsättningskurs får du på ett säkert och lugnt sätt lära dig ledklättra och efter kursen kommer du och din repkamrat på egen hand kunna ta er från botten till toppen av klippan.

 

Tidsåtgång

2 dagar 

 

Förkunskapskrav

Grundkurs.

 

Utrustning

All utrustning finns att låna. Vill du använda din egna utrustning går det givetvis bra. 

 

 

Pris

2700 kr/person

 

 

Kursmoment

 • Replagsarbete 
 • Taktik och upplägg 
 • Lägga säkringar på led 
 • Olika typar av standplatser 
 • Multipla firningar 
 • Prusikklättring 
 • Gradering, Access och etik inom klättring 
 • Möjlighet till rött kort
   

sportklätterkurs

Det kanske snabbaste och mest effektiva sättet att klättra utomhus är sportklättring. När man sportklättrar klättrar man uppför leder som redan har förborrade bultar i berget. Du behöver i stort sett endast ett rep, en klätterkompis och några kortslingor så är du redo. Många föredrar sportklättring just för att det är så effektivt och mycket fokus kan läggas på själva klättrandet. Det är dock viktigt att gå en kurs och lära sig rätt från början. Många av olyckorna som sker beror på brist i kunskap och dålig kommunikation mellan klättrarna. På våra kurser får du på ett säkert sätt lära dig rätt metoder och kommandon som används vid sportklättring. Vi går också igenom klätterteknik och fallteknik.

 

Tidsåtgång

2 dagar 

 

Förkunskapskrav

Grönt eller rött kort. 

 

Utrustning

All utrustning finns att låna. Vill du använda din egna utrustning går det givetvis bra. 

 

Pris

2700 kr/person

 

Kursmoment 

 • Ledklättring 
 • Topprepsankare i fasta säkringar
 • Omkoppling i sportankare 
 • Nedsänkning och nedfirning 
 • Rensning av sportled 
 • Fallteori och fallpraktik 
 • Gradering, Access och etik inom klättring
 • Möjlighet till rött kor

Sport till trad

Denna kurs är för sportklättraren som vill lära sig lägga kil. Du kan jämföra den med en blandning av Grundkurs och Fortsättningskurs. Det krävs dock att du har vana vid ledklättring på bult. Vi fokuserar först på säkringsplaceringar och standplatsbygge och efter det är de dags att börja ledklättra. Du kommer även lära dig att bygga topprepsankare samt hur man gör för att fira av från klippan. Målet med kursen är att du som sportklättrare ska utvecklas och ta ett stort steg in i tradklättrarnas värld.

 

Tidsåtgång

2 dagar

 

Förkunskapskrav

Sportklätterkurs alt erfarenhet av sportklättring.

 

Utrustning

All utrustning finns att låna. Vill ni använda er egen utrustning går det givetvis bra. 

 

Pris

2700 kr/person

 

Kursmoment

 • Taktik och upplägg
 • Lägga egenplacerade säkringar 
 • Bygge av topprepsankare 
 • Lägga säkringar på led 
 • Olika typar av standplatser 
 • Multipla firningar 
 • Gradering, Access och etik inom klättring 

räddningskurs 1

På räddningskurserna lär du dig vad du ska göra när problem uppstår på berget. Det kan vara alltifrån repet som fastnar till en allvarligare olycka som inträffar. Du ökar helt enkelt på din kunskapsbank för att göra dina klätteräventyr säkrare. Det kan räcka med att man ledklättrar mer än halva repets längd så kan stora problem uppstå om olyckan är framme.

 

På räddningskurs steg 1 lär du dig att utföra en räddning på en skadad 2:a man. Du kommer lära dig att antingen hissa upp din klätterkamrat eller ta dig ner till din klätterkamrat och därifrån fortsätta hela vägen till marken.

 

Tidsåtgång

2 dagar

 

Förkunskap

Grundkurs. Dock rekommenderas att du kan ledklättra på egenplacerade säkringar.

 

Utrustning

All utrustning finns att låna. Vill du använda din egna utrustning går det givetvis bra.

 

Pris

2700 kr/person

 

Kursmoment

 • Utrustning, strategi och upplägg för att förebygga olyckor 
 • Ta sig ur ett belastat system 
 • Hissa och mobilisera en skadad klättrare 
 • Multipla firningar med skadad klättrare 
 • Fira förbi knut 
 • Transportera skadad klätterkamrat på marken 
 • Larmning och samverkan med räddningspersonal

räddningskurs 2

På räddningskurserna lär du dig vad du ska göra när problem uppstår på berget. Det kan vara alltifrån repet som fastnar till en allvarligare olycka som inträffar. Du ökar helt enkelt på din kunskapsbank för att göra dina klätteräventyr säkrare. Det kan räcka med att man ledklättrar mer än halva repets längd så kan stora problem uppstå om olyckan är framme.  

 

På räddningskurs steg 2 lär du dig hur du ska gå tillväga för att rädda en skadad 1:a man. Du lär dig hur du tar dig upp till din skadade kamrat för att sedan på ett säkert sätt hjälpa din kamrat till marken. 

 

Tidsåtgång

2 dagar 

 

Förkunskapskrav

Grundkurs. Dock rekommenderas att eleverna kan ledklättra på egenplacerade säkringar

 

Utrustning

All utrustning finns att låna. Vill ni använda er egen utrustning går det givetvis bra

 

Pris

2700 kr/person

 

Kursmoment

 • Utrustning, strategi och upplägg för att förebygga olyckor 
 • Ta sig ur ett belastat system 
 • Ta sig upp till en skadad ledklättrare 
 • Räddning i traverserande terräng 
 • Fira förbi knut 
 • Transportera skadad klätterkamrat på marken 
 • Larmning och samverkan med räddningspersonal 

aidkurs

Aidklättring betyder att en belastar sin utrustning för att ta sig uppför väggen. Du placerar en säkring och hänger en kort repstege i som du sedan klättrar upp i. Detta sätt att klättra på är användbart när du ska ta dig upp för storväggar som har blanka och svåra partier som är svåra eller omöjliga att friklättra. Aidklättring är väldigt utvecklande och lärorikt, du kommer hittar säkringsplaceringar du inte trodde fanns och du lär dig lita på dina placeringar då alla säkringar blir belastade. 

 

Tidsåtgång

2 dagar 

 

Förkunskapskrav 

Grundkurs. Dock rekommenderas att du har klättrat i några år och är bekväma med ledklättring på egenplacerade säkringar.

 

Utrustning

All utrustning finns att låna. Vill du använda din egna utrustning går det givetvis bra.

 

Pris

2700 kr/person

 

Kursmoment:

 • Utrustning och systemförståelse 
 • Strategi och upplägg för att klättra storvägg 
 • Effektiv Aidklättring 
 • Soloaid 
 • Jumarering 
 • Hissning av haulbag 
 • Gradering och klätterterminologi