Inrapportering

Det finns fortfarande en massa sten i Bohuslän som det aldrig har klättrats på, men var noga med att ta hänsyn till natur, den lokala policyn för utveckling och de boende i området innan du sätter igång. Läs mer här. Sedan tar vi tacksamt emot rapporteringar av nya klippor och leder.

En nytursrapportering bör innehålla följande information:
På etablerade berg:

 • Namn på leden
 • Grad
 • Längd
 • Hur leden är säkrad (trad/mix/bult)
 • Vilken klippa
 • Datum för bestigningen
 • Namn på förstabestigaren
 • Namn om det finns en andreman som följt fritt
 • Namn på säkringsman
 • Bild eller skiss på leden

På nya berg:

 • Samma som ovan
 • Markägareuppgifter
 • Beskrivning av markägarekontakt
 • Parkeringsinformation
 • Övrig accessinformation (t.ex. fågel)

Climbing in Bohuslan by Klattertorpet